دانلود تقویم سال 1392

تقویم رسمی سال 1392 هجري شمسی، مناسبتها: مصوب شوراي فرهنگ عمومی، استخراج و تنظیم: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، برای دانلود یا نمایش تقویم سال 1392 هجری شمسی روی تصویر کلیک کنید.
 تقویم سال 1392 هجری شمسی