دانستنی های چاپ

دانستنی های چاپ
تعریف چاپ :
تعریف ساده چاپ عبارت است از هنر انتقال کلمات و تصویر ها بر روی اشیاء از جمله کاغذ ،
پارچه ، پلاستیک، شیشه ، فلز و … .
که البته برای مواردی که انتقال سریع و با حجم زیاد مد نظر باشد کاربرد دارد، مانند چاپ کتاب ،پوستر، کاتالوگ و بروشور.
ماهیت چاپ از ابتدا تا کنون ثابت بود است و فقط شیوه ها و نوع آن تغییر کرده است به طور مثال انتقال مرکب به روی کاغذ از شیوه حروف سربی به شیوه انتقال بروی زینک تغییر کرده است.
چاپ به دو شیوه ی اصلی دسته بندی می گردد:
-۱ شیوه تماسی
-۲ شیوه غیر تماسی
در شیوه تماسی لزوما سطحی که حامل نقش می باشد باید با سطحی که قرار است نقش روی ان ایجاد شود تماس داشته باشد، مانند حروف سربی بر روی کاغذ و یا ژلاتین مهر
بر روی کاغذ.
در روش غیر تماسی نقش بدون تماس مستقیم انتقال می یابد مانند دستگاه های دیجیتال
که عمل انتقال به روش های الکترونیکی انجام می پذیرد.
برای مثال شیوه های تماسی میتوان به انواع چاپ سیلک ، حروف برجسته، مسطح ) افست(
و… وبرای شیوه غیر تماسی به چاپ های دیجیتال و لیزری اشاره نمود.
از شیوه ای تماسی می توان چاپ افست را به عنوان مدرنترین و پرکاربردترین روش چاپ انتخاب
نمود، همچنین در روش غیر تماسی چاپ دیجیتال به عنوان پر کاربردترین شیوه قابل استفاده
می باشد.
تفاوت های چاپ دیجیتال و چاپ افست:
برای چاپ کاتالوگ ، بروشور ، پوستر ، ست اداری از دو روش چاپ دیجیتال و چاپ افست
استفاده می گردد. که تفاوت این دو روش برای مصرف کننده در قیمت تمام شده آن می باشد.
به طور معمول برای تصمیم گیری جهت انتخاب نوع چاپ کاتالوگ و بروشور باید تیراژ را مد نظر
قرار داد . در چاپ های دیجیتال سرعت انجام کار بسیار بالاتر از چاپ افست میباشد و شما
نیازی به تهیه زینک ندارید ولی قیمت تمام شده هر چاپ شما به دلیل مواد مصرفی آن از چاپ افست بیشتر میباشد.
لذا در مواقعی که تیراژ کار در خواستی پایین باشد از روش چاپ دیجیتال استفاده می کنیم و در
تیراژ های بالا از روش چاپ افست.به طور تقریبی هزینه چاپ در تیراژ های بالای دویست نسخه در چاپ افست به صرفه تر میباشد.
البته پارامتر های دیگری در این تصمیم گیری اهمیت دارد، از جمله ابعاد کاغذ ، جنس کاغذ ، رنگهای اختصاصی و…
محدودیت های چاپ دیجیتال:
الف – سایز کاغذ:
ب – جنس کاغذ:.
ج – رنگ های اختصاصی:
بعد از طراحی و صفحه بندی ، از فایل نهایی زینک تهیه میشود. این بدین معناست که فایل بر روی ورقه های آلمینیومی حساس به نور تابیده شده و سپس شسته میشود. آنگاه نقاطی که
باید مرکب را به خود جذب کند و به روی کاغذ منتقل نماید ظاهر میشود.
این واکنش های شیمیایی مانند شیوه ظهور عکس می باشد . در گذشته نه چندان دور ابتدا از فایل یک فیلم تهیه می شد و بعد نور از پشت فیلم به روی زینک تابیده می شد ، اما در روش جدید فایل مسقیم بر روی پلیت تابیده می شود و گرفتن فیلم حذف شده است.
یکی از مهمترین وظایف لیتوگرافی تفکیک رنگ ها می باشد. در این بخش رنگ های استفاده
تفکیک می شوند و یا رنگهای پنتون مانند  CMYK  شده در طرح بر اساس رنگ های استاندارد رنگ طلایی، نقره ای و…
ورق های زینک در ابعاد استاندارد میباشند و لیتوگراف بر اساس سایز کاغذ مصرفی و دستگاه
چاپ ، سایز زینک را انتخاب مینماید .

سالنامه و سررسید تبلیغاتی رث گرافیک