پارامترهای موثر بر کیفیت و قیمت سررسیدها کدامند؟

پارامترهای موثر بر کیفیت و قیمت سررسیدها کدامند و چگونه بهترین انتخاب را با مناسبترین قیمت داشته باشیم.

کیفیت هر سررسید مانند هر کالای تولیدی دیگر متاثر از دو پارامتر، کیفیت مواد اولیه تشکیل دهنده کیفیت انجامم پروسه های تولید میباشد. اصلی ترین مواد اولیه تولید سررسید شامل ۱- کاغذ ۲- روکش جلد ۳- مقوای جلدسازی ۴- آستروبدرقه ۵- روبان هستند و اصلی ترین پروسه های تولید مشتمل بر۱- چاپ ۲- جلدسازی ۳- صحافی ۴- فینیشینگ و بسته بندی

بدیهی است که دو پارامتر کیفیت و قیمت را نمیتوان مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرارداد و این دو شدیدا” به هم وابسته اند با انتخاب مواد اولیه ارزان قیمت و پروسه های تولید ارزان قیمت مسلما” نمیتوان یک محصول با کیفیت ارایه  نمود و همچنین تولید کننده ای که از مواد اولیه و پروسه های تولیدی کیفی با قیمت بالا استفاده نمیکند قادر به رقابت قیمتی با تولید کنندگان ارزان قیمت نخواهد بود. لذا در بازار سررسید طیف وسیعی از قیمت ها برای محصولی که از لحاظ کلی با هم مشابه هستند وجود دارد ولی هر گاه به جزئیات بپردازیم تفاوت این محصولات و تناسبشان با قیمت های ارایه شده آشکار می گردد. پس زمانی که تصمیم به سفارش سررسید میگیرید بایستی از ابتدا در نظر داشته باشید که در طیف کیفیت و قیمت آن محصولی را انتخاب نمائید که نهایتا” رضایت خاطر شما را فراهم آورد.

به بیانی دیگر در زمان سررسید بایستی به دنبال قیمت مناسب باشد نه قیمت ارزان لذا این منصفانه نیست که قیمت دو سررسید را به صرف اینکه قطعشان با هم برابر است با یکدیگر مقایسه کنیم.

برای خریدارانی که سررسیدهای عمومی تولیدکنندگان را تهیه میکنند معمولا” در زمان رونمایی سررسیدها لیست قیمتی هم از طرف تولیدکننده ارایه می شود که هم قیمت انواع سررسیدهای تولیدی آن تولیدکننده و هم قیمت خدمات تکمیلی سررسید را در بر می گیرد. به طور مثال اگر یک مصرف کننده یک هزار عدد از سررسید نوع A  تولید کننده را با خدمات سفارشی سازی ۴ برگ لت و حک آرم شرکتش روی سررسید احتیاج دارد به آسانی می تواند قیمت هر جلد سررسید نوع A  را از روی لیست قیمت برداشته از روی جدول قیمت اضافه کردن چهار برگ لت را به آن اضافه کرده و با مراجعه مجدد به جدول قیمت ها و اضافه کردن قیمت حک لیزر روی سررسید جمع کل قیمت هر عدد سررسید را به دست آورده نهایتا” با ضرب قیمت بدست آمده در تیراژ سفارش ( که در این مثال ۱۰۰۰ عدد می باشد) قیمت کل را به دست آورد.

توجه داشته باشید که معمولا” برای ارایه هر یک از خدمات سفارشی سازی یک تیراژ حداقل وجود دارد اگر تیراژ شما کمتر ازحداقل است ممکن است ناچار به پرداخت مبلغ حداقل شوید و حتی امکان دارد با وجود اینکه شما راضی به پرداخت این حداقل باشید ولی برای تولید کننده امکان ارائه خدمات مورد نظر شما در تیراژ کم نباشد. این حداقل ها معمولا” در جدول لیست قیمت اعلام می شوند.

دامهایی که در خرید سررسید ممکن است سر راه شما قرار گیرند.

  1. کالای ارزان قیمت بی کیفیت: قبلا” متذکر شدیم به کیفیت سررسیدی که شما به مخاطبانتان اهدا میکنید یادآور کیفیت کالا و خدماتی است که خود شما ارایه میکنید لذا سررسید ارزان بی کیفیت به جای تبلیغ برای شما ضدتبلیغ می شود. به یاد داشته باشید که هیچ ارزانی بی علت نیست.
  2. تولیدکننده بی کفایت: تولیدکننده سررسید باید اطلاعات و تجربه کافی در انتخاب مواد اولیه، چاپ، صحافی و جلدسازی و خدمات تکمیلی داشته باشد فراوان دیده شده است که افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این وادی شده اند و نتیجه ضایع شدن وقت و پول سفارش دهندگان بوده است.
  3. خرید از واسطه: وجود واسطه ها در همه بازارها امری متداول است هرگاه شما دانسته یا نادانسته سفارش خود را از طریق واسطه ها به تولیدکننده بدهید هم ناچار به تامین پول بیشتر برای حاشیه سود آن واسطه خواهید شد هم به دلیل وجود یک طرف ثالث ارتباط شما با تولیدکننده سخت تر برقرار میشود و در نتیجه اعمال نقطه نظرات شما در مورد سفارشتان به سختی صورت میگیرد.
  4. عدم تطابق محصول با نمونه: بعضی از تولیدکنندگان بی تعهد در هنگام ارائه نمونه، محصول قابل قبولی را به شما نشان میدهند ( که گاها” حتی تولید خود آنها نیست) و مدعی می شوند که می توانند آن محصول را با قیمت کمتری به شما ارائه دهند و پس از اخذ سفارش اقدام به تولید محصول مشابه با مواد اولیه نازل مینمایند که مسلما” نسبت به نمونه نمایش داده شده از کیفیت نازلتری برخوردار است.
  5. تاخیر در تحویل: با توجه به اینکه سررسید یک محصول مناسبتی است تاخیر در تحویل آن مشکلات فراوانی را به شما تحمیل خواهد کرد لذا کسب اطمینان ازتوانایی تولید کننده برای اجراء تعهدات زمانی پارامتر مهمی در انتخاب تامین کننده مورد نظر شما است.

سالنامه و سررسید تبلیغاتی رث گرافیک