چه فرمتی برای درج تاریخ ها در سررسید مد نظر شماست؟

چه فرمتی برای درج تاریخ ها در سررسید مد نظر شماست

سررسیدها از لحاظ تعداد روزهای درج شده در یک صفحه به انواع مختلفی تقسیم می شوند که شرح مختصری برای هر یک از آنها در این مقاله گنجانده شده است.

  1. سررسید روز در دو صفحه: این سررسید بسیار نادر برای مواردی که حجم یادداشتهای روزانه فردی بسیار زیاد باشد مورد استفاده قرار میگیرد و در آن برای هر روز تقویم دو صفحه روبروی هم در سررسید در نظر گرفته میشود بدیهی است که تعداد صفحات چنین سررسید بسیار زیاد و وزن آن بسیار سنگین میشود و به همین لحاظ کمتر تولید کننده ای آن را در لیست محصولات تولیدی خود قرار میدهد.
  2. سررسید روزانه جمعه جدا: در این نوع سررسید برای هر روز ( از جمله برای جمعه ها ) یک صفحه مجزا در نظر گرفته میشود.
  3. سررسید روزانه: این نوع سررسید جمعه و پنج شنبه را در یک صفحه گنجانده و به این ترتیب برای هر هفته به جای هفت صفحه، شش صفحه در نظر میگیرد.
  4. سررسید دو روز در صفحه: این سررسید با گنجاندن هر دو روز در یک صفحه ( سه روز آخر هفته در یک صفحه) به هر هفته سه صفحه اختصاص میدهد حسن این نوع طراحی صفحه این است که در صفحه بندی می توان جوری طراحی کرد که هر فرم ۱۶ صفحه اختصاص به یک ماه به خصوص پیدا کند و به این ترتیب می توان در پایان هر ماه یک تصویر آورد که برای بسیاری از مشتریان جذاب است.
  5. سررسید هفته در دو صفحه: با جا دادن سه روز اول هر هفته در صفحه سمت راست و چهار روز آخر هفته در صفحه سمت چپ سررسید هفته در دو صفحه به دست می آید. نوع دیگر این سررسید تمام روزهای هفته را در صفحه سمت راست جای داده و در صفحه سمت چپ مقابل هر یک از روزها فضایی برای یادداشت های آن روز اختصاص میدهد.
  6. سررسید ماه در دو صفحه و ماه در صفحه: این نوع سررسیدها بیشتر جنبه دفتر یادداشتی را دارند که به ابتدای نها آنها  آنها چند برگ تقویم اضافه شده است و به این ترتیب روزهای یک ماه را در یک یا دو صفحه خلاصه می کنند.

سالنامه و سررسید تبلیغاتی رث گرافیک